ramverkslogga_burlov.gif

 

INBJUDAN

Årsmöte Moderaterna i Burlöv

Fredagen den 8 mars 2019 kl 18.30

Möllegården i Åkarp

18.30 Inledningsanförande av Dick Harrison Åkarpsbo, författare och professor i historia vid Lunds universitet.

19.00 Årsmötesförhandlingar

Därefter bjuder föreningen på en buffé

(med alt. drycker till självkostnadspris)

Anmälan till buffén lämnas, senast den 1 mars till : lars.johnson@telia.com

Eller 0708-383931

Motioner till årsmötet skall vara föreningen tillhanda senast den 22 februari på adress Moderaterna, c/o Lars Johnson Källvägen 6, 232 51 Åkarp

Hjärtligt Välkomna!

Loppis i Åkarp

Moderaterna i Burlöv bjuder in till bakluckeloppis. Söndagen 19 augusti 2018 kl. 11.00-14.00 på folkhögskolans Hvilans gräsplan i Åkarp.

Ta med dig ett eget bord och självklart dina prylar till försäljning. Ingen kostnad för platsen.

Vi bjuder på korv med bröd, kaffe, kaka och saft.

Varmt välkommen!

Om skolan

Skolorna i Burlöv ska präglas av kunskap, trygghet och framtidstro och lägga grunden för vidare studier och jobb. Elever med behov av extra stöd skall få tillgång till nödvändiga extra resurser för att nå de uppsatta kunskapsmålen.

Vi har förnyat vår skolpolitik för att ytterligare stärka skolans fokus på kunskap. Skolan skall bli rustad för ett samhälle som ständigt förändras. Våra förslag för en modern kunskapsskola ska säkerställa att alla skolor blir bra skolor. Det fria skolvalet skall fortsätta gälla med närhetsprincipen som främsta ledstjärna och föräldrar och elever skall inte utsättas för några politikstyrda lotterier (som den styrande riksdagsmajoriteten nu vill införa) när skola skall väljas.

Om Trygghet

Trots ökande insatser från polisen känner många av Burlövs invånare av en ökad otrygghet. Att känna sig trygg är en grundläggande rättighet och en förutsättning för en god livskvalitet. För oss är trygghet ett prioriterat område där vi kontinuerligt arbetar för att kommunen skall gör nödvändiga förbättringar framför allt vad gäller utemiljön där belysning skall förbättras där det behövs. Vissa områden som behöver rustas upp och grönytor ansas så att mörka områden försvinner. I samarbete med företag, föreningar och polis skall vi göra Burlöv till en fräsch och trygg kommun både utomhus, i hemmet och på våra arbetsplatser.

medlem.pngpuff_broschyr.jpg

IMG_0734_w.png

Lars Johnson, oppositionsledare

 

​Nya Moderaterna i Burlöv | Lundavägen 59 | 232 52 Åkarp | 0708-383931 | info@nyamoderaternaburlov.se