ramverkslogga_burlov.gif
Bildhaallare.png

 

Burlöv, en kommun som är attraktiv att flytta till, leva och verka i

En viktig del av moderaternas förnyelse i Burlöv är att närma sig politiken utifrån samhällsproblem så som människor upplever dem i vardagen. Vi vill att våra barn ska berikas med kunskaper, bli väl behandlade och utvecklas till ansvarstagande ungdomar i vår svenska skola. Att våra äldre ska känna trygghet i omsorgen och att sjukvården ska fungera bra.

Vi moderater har ett ansvar att se till så att Burlövsborna får valuta för sina skattepengar och att våra gemensamma resurser går till kommunens kärnverksamheter. För att säkerställa detta krävs det att kommunens organisation och sätt att arbeta moderniseras och effektiviseras.

För oss som moderater är det en självklarhet att man ska få välja. Vi vill fortsätta att stärka och utveckla valfriheten.

Vårt mål är att kvaliteten för medborgarna i kommunens verksamheter ska ligga bland de bästa vid en jämförelse med övriga kommuner i landet. Valfriheten ska vara stor och ligga i topp. Vi ska stå för utvecklad kvalitet i förskolan, skolan, sjukvården och äldreomsorgen.

Skadegörelsen i kommunen och på kommunens fastigheter är ett stort och återkommande problem. Kostnaderna för nya rutor, lekredskap och övrig förstörelse uppgår till miljonbelopp och det är Du som Burlövsbo som betalar. Skadegörelsen medför också en känsla av otrygghet och minskad trivsel för alla som bor eller vistas i kommunen. Särskilt otryggt är det för de barn och elever som på morgonen möter en vandaliserad förskola eller skola.

All slags brottslighet som drabbar människan i hennes vardag måste bekämpas med kraft. Synbart små brott, som snatteri och skadegörelse, försämrar människors livskvalitet och skapar grogrund för annan, grövre kriminalitet.

 

 
dsc_4686.jpg

 

 

​Nya Moderaterna i Burlöv | Lundavägen 59 | 232 52 Åkarp | 0708-383931 | info@nyamoderaternaburlov.se