ramverkslogga_burlov.gif
Bildhaallare.png

 

Utred KOMVUX i Burlövs placering

Komvux i Burlöv är idag placerad i källarlokalerna i Vårboskolan. I samma lokaler bedrivs Arlövs högstadium sin verksamhet. Komvux som är till för vuxenutbildning för att läsa upp till gymnasiebetyg, läsa in gymnasiekompetens eller studera SFI.

Dagens situation är inte bra och är fylld med en rad problem

Komvux lokaler är trångbodda, utan adekvat ljus och undermåliga för deras verksamhet.

Vi ser idag en massiv ökning utav invandrade elever, dessa får inte plats i dagens skola.

Man har massa personer springande inne på grundskolan som man inte vet om dom får vistas där. Det är omöjligt för personalen att avgöra om det är folk utifrån eller KONVUX elever vilket rapporteras som otryggt.

Det förekommer mycket drogförsäljning enligt polisen, något som är förkastligt i alla hänseenden men extra allvarligt i en grundskola med elever från årskurs 7. Stöket kring KOMVUX drar ner studiemiljön och det allmänna ryktet kring Vårboskolan vilket är försvårar för ekonomin då eleverna flyr därifrån. Mixen mellan vuxna elever och grundskolebarnen är inte bra.

Man kan konstatera att så som det ser ut i dag är det inte fungerande.

Det är dessutom viktigt att vi ser en större koppling mellan KOMVUX och arbetsförmedlingen, något som inte förenklas med dagens placering

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi på att Kommunfullmäktige ger UKN i uppdrag:

- Att kartlägga vart man kan omplacera Komvux framöver i antingen egna eller externa lokaler.

Burlöv den 22/9 2015

Patrik Selimson (M)

Lars Johnson (M)

 

 SP32-167-1.png

 

 

 

​Nya Moderaterna i Burlöv | Lundavägen 59 | 232 52 Åkarp | 0708-383931 | info@nyamoderaternaburlov.se