ramverkslogga_burlov.gif
Bildhaallare.png

 

Vad vill Moderaterna med Kronetorpsområdet

Lite bakgrundsfakta. Området vi talar om är det mest centrala obebyggda område i Burlöv. Det ligger mitt mellan Arlöv och Åkarp. Låt oss vidare konstatera att Burlöv behöver skapa attraktiva bostadsområden dit man vill flytta, leva och verka i. Burlöv är en av landets alldra minsta kommuner till ytan och har, bortsett från Östra Dalslund inga större områden kvar som kan utnyttjas för bostadsbyggande. Samtidigt är Burlöv sannolikt den mest utsatta kommunen i landet när det gäller störningar från biltrafik och järnväg.

Vi moderater menar att den bästa användningen av marken mellan Arlöv och Åkarp skall användas för att skapa attraktiva bostadsområden med blandad bebyggelse och generösa grön- och rekreationsområden. Vi menar att en mässanläggning på just detta område är ett stort slöseri med värdefull bostadsmark.

Vi är i princip inte emot en kongress- och mässanläggning i Burlöv men den får då placeras på en mer lämplig plats. I ett av de utredningsförslag som finns har anläggningen placerats vid järnvägen, i direkt anslutning till pendlarstationen och sammanflätad med Burlöv Center. Detta förslag anser vi vara det mest lämpliga om en sådan anläggning skall byggas i Burlöv.

Vi anser att den uppkomna situationen är djupt olycklig, där tidigare politiker i kommunen lovat byggherrarna att de skall få bygga en anläggning just på Kronetorpsområdet långt innan det varit politiskt och planeringsmässigt förankrat. När sedan ledande tjänstemän i kommunen nu går ut i radio och glatt meddelar att om inget går fel, kan anläggningen stå på plats i tid 2011, detta trots att det inte finns något politiskt beslut – då väcker det frågor.

Den kommunala planeringsprocessen finns där för att det skall gå rätt till när områden planeras för olika användningsområden. Om en översiktsplan nu tas där Kronetorpsområdet öronmärks för bl.a. utställningsverksamhet så kan vi inte senare ändra det till bostäder. Processen kring detta område har genomförts på ett sätt där nödvändiga politiska beslut förutsatts gå i en viss riktning långt innan dessa beslut är tagna.

 

 
_23_p1120918_fixad.jpg

 

 

 

​Nya Moderaterna i Burlöv | Lundavägen 59 | 232 52 Åkarp | 0708-383931 | info@nyamoderaternaburlov.se