ramverkslogga_burlov.gif
Bildhaallare.png

 

Moderater i nämnder och styrelser: 2014-2018

Revisorer för Burlövs kommun

Ordinarie: Gunnar Rune

Kommunstyrelse

Ordinarie: Lars Johnson, Nils Holmqvist

Ersättrare: Sara Stanojevic, Carl Ahrling

Arbetsutskottet

Ordinarie: Lars Johnson

Planutskottet

Ordinarie: Lars Johnson

Tekniska utskottet

Nils Holmqvist

VA Syd ägarnämnd

Nils Holmqvist

Miljö- o byggnämnd

Ordinarie: Håkan Dahlgren, Christer Karlberg

Ersättare: Thord Persson

Utbildnings och Kulturnämnden

Ordinarie: Patrik Selimson, Sven Sonesson

Ersättare: Amelie Gustavsson, Anita Ljung

Socialnämnd

Ordinarie: Ann-Christine Elmström, Mia Eldh Holmqvist

Ersättare: Ulla Jinneland

IT-nämnd

Ordinarie: Lars Johnson

Ersättare: Nils Holmqvist

Samarbetsnämnd 3

Ersättare: Lars Johnson

Burlövs Bostäder AB

Ordinarie: Leif Westin

Ersättare: Håkan Dahlgren

 

 
_04_dsc0060-2-2.jpg

 

 

 

​Nya Moderaterna i Burlöv | Lundavägen 59 | 232 52 Åkarp | 0708-383931 | info@nyamoderaternaburlov.se