ramverkslogga_burlov.gif
Bildhaallare.png

 

Motioner

2013

Interpellation av Carl Ahrling till kommunalrådet – IT beredskapen i kommunen

Motion av Carl Ahrling – Resursslöseri över loven inom fritidsverksamheten

Motion av Carl Ahrling – En fungerande lösning på Södervångs parkeringsplats

Motion av Carl Ahrling- Belysta hundrastplatser ger säkrare miljö när vi umgås med våra hundar

Motion av Lars Johnson – Digitala informationstavlor vi kommunens infarter

Motion av Carl Ahrling – Bevara våra träd

Motion av Sven Sonesson – Krafttag mot ungdomsarbetslösheten

Motion av Nils Holmqvist – Dagvattenbehandling vid planering av bostäder

Motion av Sven Sonesson- Bevara och ut veckla Södervångsskolan

Interpellation av Lars Johnson till socialnämndens ordförande – Vad gör Burlövs kommun för arbetslösa ungdomar.

Motion av Lars Johnson – Nationaldagsfirande

Motion av Carl Ahrling – En renare parkmiljö för kommunens invånare

Interpellation av Carl Ahrling till ordföranden i Tekniska Nämnden – Skötseln av grönytor i kommunen

Motion av Sven Sonesson – Dagens ungdomar – morgondagens vuxna

Motion av Lars Johnson – Mer tid i förskolan för barn till föräldralediga eller arbetssökande


2012

Minska ungdomsarbetslösheten, 2012-10-05

Kraftfulla insatser på Vårboskolan, 2012-10-05

Ge Vårboskolan en modern och attraktiv miljö, 2012-02-06


2011

Rapportera skräp med mobilen, 2011-11-03, Lars Johnsson

Politik är att vilja

Vi träffas på Svenshögstorget, 2011-11-01, Sven Sonesson

Tomtanvisning för trygghetsboende, 2011-04-28, Britt Sonesson

Träffpunkt - Dagcentral på Harakärrsgården, 2011-02-09,
Britt Sonesson

Säkerställ underhållet av Burlövs kommuns fastigheter, Februari 2011, Nils Holmqvist

Säkerställ att kommunens investeringar underhålls, Februari 2011, Nils Holmqvist

Uppföra skatebord-ramper på lämpliga platser, 2011-02-08, Patrik Selimson

Samarbete för Burlövs utveckling, 2011-02-08, Lars Johnson


2010

Likvärdig och hög kvalitet inom Barnomsorgen, 2010-09-01, Sven Sonesson

Trygghetsboende i Burlöv, 2010-09-01, Britt Sonesson

Kvalitetssäkra förskolorna, 2010-04-23, Sven Sonesson

Säkrare trafik vid skolor och förskolor -2010-04-23, Sven Sonesson

Minska missnöjet i Burlöv, 2010-03-05, Sven Sonesson

Allmän politisk debatt, 2010-02-21, Lars Johnson

Belöna skickliga och engagerade lärare, 2010-02-18, Sven Sonesson


2009

Öka IT-servicen till våra kommuninvånare, 2009-10-29, Sven Sonesson

Effektivare miljöarbete, 2009-05-05, Sven Sonesson

Ordning och Reda, 2009-01-22, Lars Johnson

 

 SP32-167-1.png

 

 

 

​Nya Moderaterna i Burlöv | Lundavägen 59 | 232 52 Åkarp | 0708-383931 | info@nyamoderaternaburlov.se