ramverkslogga_burlov.gif

 

Inbjudan till årsmöte
Burlövs Moderaterna

Tid: Fredagen den 10 mars 2017 kl 18.30.
Plats: Lindhaga Församlingsgård i Åkarp.

Mer information och anmälan.


Utbildning i Sociala medier ur ett politiskt perspektiv

Tid: Onsdag den 8 februari kl.18.00.
Plats: Kommunhuset, lilla sessionssalen.

Målet med kvällen är att du ska förstå nyttan med sociala medier och hur vi som politiskt parti kan använda oss av sociala medier för att kommunicera med medlemmar och skapa opinion för vår politik.

Mer information.

För att planera fika anmäl dig senast den 7 februari till: lars.johnson@moderat.se eller på 0708-38 39 31.


Studiebesök hos DHL, 12 oktober

Detta är ett unikt tillfälle till ett studiebesök hos DHL, där VD Yvonne Nilsson oss möter oss för bl.a. en rundtur på terminalen.

För mer information och anmälan klicka här!


Möte med regionrådet Carl-Johan Sonesson, 17 oktober

Ett bra tillfälle till ett möte med Regionrådet
Carl-Johan Sonesson.

För mer information och anmälan klicka här!


Det krävs betydande reformer och ändring av kommunens styrning

Flyktingkrisen kommer att kräva omprioriteringar – även för Moderaterna. Det är då viktigt att Burlövs föräldrar, lärare och elever ska kunna känna sig trygga med att Moderaterna inte kommer att spara på skolan.

Läs mer >>


”Burlöv får bakläxa på bredband” – så låter en rubrik i onsdagens SDS

Förvaltningsrätten upphävde fullmäktiges beslut med anledning av formella felaktigheter.

I besvärsskrivelsen pekades på än flera anledningar att upphäva beslutet. Det mest allvarliga i sammanhanget är kanske att beslutet föregicks av en sällsynt dålig ärendeberedning.

Läs mer >>


Stärkt utbildning för
nyanlända elever

Under den här hösten och vintern 2015 har flera delar av samhället prövats och i en del fall har förmågan brustit. Burlöv har tagit emot många flyktingar och anhöriginvandrare och för 2016 väntas det komma ytterligare många invandrare och asylsökande till vår kommun.

Flyktingkrisen kommer att påverka Burlöv för lång tid framöver.

Det är oroväckande att statsminister Stefan Löfven påstår att krisen snart är över. Det är att blunda inför verkligheten. Krisen kommer fortsatt att kräva svåra prioriteringar och då kan man inte ha en regering som längtar efter att släppa kontrollen över statsfinanserna bara för att slippa ta ansvar.

Framförallt handlar det om skolan, som ska vara en plats för lärande och en plats där människor kan växa och integreras i samhället. Men skolan står inför tuffa utmaningar.

På Vårboskolan finns en förberedelseklass för nyanlända i högstadieåldrarna. Där deltar cirka 45 elever i undervisningen.

På Komvux som inryms på Vårboskolan finns även en gymnasieenhet med programmet språkintroduktion för nyanlända som vill förbättra sina svenskkunskaper och läsa in grundskoleämnen för att bli behöriga för vidare studier. Cirka 100 elever deltar i programmet.

Flyktingkrisen kommer som sagt att kräva omprioriteringar – även för Moderaterna. Men då ska Burlövs föräldrar, lärare och elever kunna känna sig trygga med att Moderaterna inte kommer att spara på skolan. I vår budget för 2016 hade vi 4,0 miljoner mer än majoriteten (S,V,MP,C) till skolan. Majoriteten (S,V,MP,C) avslog vårt förslag.

Det som nu sker på Vårboskolan är helt oacceptabelt. Nu visar det sig att trakasserierna från Komvux utbildningens nyanlända elever på språkintroduktion trakasserat flickor på högstadiet i en sådan omfattning att 6 anmälningar gjort till skolan och till det

en polisanmälan för ofredande. Direkta hot, mobilfoto, gliringar och glåpord förekommer konstant.

Då vi tidigt insett att detta kan ske har vi har lagt förslag på att flytta Komvux till andra lokaler, lagt förslag om integration och om en ny fritidsgård men majoriteten säger nej.

Majoriteten har inga förslag hur Burlöv ska komma tillrätta med dagens problem.

Ingen ska heller behöva känna oro för att det kompromissas med kunskapskraven i skolan även när det kommer nya elever och är krävande tider. Tvärtom, Moderaterna och Liberalerna arbetar helhjärtat för att kunskaperna i Burlövs skolor ska stärkas.

Moderaterna och Liberalerna


Utred KOMVUX i Burlövs placering

Kommunfullmäktige avslog en motion från oss Moderater om att flytta Komvux till lämpligare lokaler bl.a. för att minska risken för störningar mellan högstadieeleverna på Vårboskolan och Komvuxs elever.

Att förutsättningarna radikalt förändrats under året i samband med den stora invandringen menar majoriteten (S, V, MP och C) inte har någon betydelse. Det finns en plan! Att man sedan behövt flytta 4 klasser på Komvux till Hwilan ”temporärt” betyder heller inget.

Nu visar det sig att trakasserierna från Komvux utbildningens nyanlända elever på språkintroduktion trakasserat flickor på högstadiet i en sådan grad att 6 anmälningar gjort till skolan och en polisanmälan för ofredande. Direkta hot, mobilfoto, gliringar och glåpord förekommer konstant.

Åter visar majoriteten i Burlöv en fundamental ovilja att hantera de stora problem som vi har i skolorna i kommunen. Att inte ens vilja utreda möjligheterna att flytta Komvux till lämpligare lokaler trots den starkt förändrade situationen från i mars, visar på en total nonchalans och brist på empati för invånarnas oro för sina barn och för skolans degenerering i kommunen.

Patrik Selimson (M)

Lars Johnson (M)

medlem.pngpuff_broschyr.jpg

IMG_0734_w.png

Lars Johnson, oppositionsledare

 

​Nya Moderaterna i Burlöv | Lundavägen 59 | 232 52 Åkarp | 0708-383931 | info@nyamoderaternaburlov.se